Friday, February 3, 2023

Matti Vanhanen: Baltic Star. Suomenmaa tiistaina 30.07.1985. Arkistojen aarre sivustosta www.kavkaz.fi ( Seppo Lehdon julkaisemana joka vastasi sivuston ylläpidosta 2003-2013, nykyään sivustoa ylläpitävät muut)

Matti Vanhanen: Baltic Star. Suomenmaa tiistaina 30.07.1985. Arkistojen aarre sivustosta www.kavkaz.fi ( Seppo Lehdon julkaisemana joka vastasi sivuston ylläpidosta 2003-2013, nykyään sivustoa ylläpitävät muut)

"Baltic Star

Television uutisissa Baltic Star:n Suomeen tuomien mielenosoittajien varapuheenjohtaja perusteli mielenosoitustaan. Hän sanoi mielenosoituksella annettavan tukea Viron, Liettuan ja Latvian vapaustaistelulle ja että he puolustavat myös suomalaista veljeskansaa. En ole huomannut, että Suomesta olisi pyydetty näiden matkalaisten tukea itsellemme minkäänlaisissa asioissa.

Suomen lain ja poliittisien johtajien avaruutta osoitti se, että tämä provokatoorinen mielenosoitus saatiin Suomessa järjestää. Arvelen jokaisen tv-uutisten katsojan ymmärtäneen mielenosoittajien tarkoitusperät ja asettaneen ne omaan sarjaansa.

Mielenosoituksen suomalaisena järjestäjänä ja luvan hakijana toimi eräs SMP:n kunnallisvaalilistoilta valittu kunnanvaltuutettu. SMP:n edustajat sanoutuivat tästä henkilöstä erilleen ja selittivät hänen olevan puolueen ulkopuolisen. Vaalien jälkeen kyllä kai tämänkin "sitoutumattoman" äänet ja valtuustopaikka laskettiin SMP:lle annetuksi äänestäjien tueksi.

Mielenosoittajien teemoista ja asenteista paistoi paitsi välinpitämättömyys sodan jälkeisen Euroopan todellisuudelle niin myös halu muuttaa Neuvostoliitossa vallitsevaa järjestelmää. Kumpikaan teemoista ei sovi suomalaiseen poliittiseen linjaan. Eräs ETYK-prosessin kulmakivistä on sodanjälkeisen tilanteen tunnustaminen. Toinen Suomen linjaan liittyvä erityispiirre on se, että me emme lausu mielipidettämme meihin ystävällisissä väleissä olevien muiden maiden sisäisistä asioista.

En tiedä olisivatko mielenosoitusluvan hakijat olleet yhtä lailla innokkaita jos laivalastillinen eri Neuvostotasavaltojen kommunisteja olisi tullut tänne ja muihin Pohjoismaihin antamaan tukea Pohjoismaiden "vapauttamiselle".

Monet Suomessakin veljeskansojemme asioista huolta kantavat näkevät aiheensa huoleen Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmässä. Minusta paljon parempaa veljeskansojen yhteistyötä on esimerkiksi se työ, jota sadat kielen tutkijat tekevät parhaillaan Komin Neuvostotasavallassa suomalais-ugrilaisten kielten parissa. Myös Tallinnan valtava laulufestivaali osoitti juuri, että Neuvostovirossa vallitsee voimakas kansallinen kulttuuri. Eikä veljeskansojen monituhatvuotisessa historiassa kapitalismin ja sosialismin välinen ero ole merkitsevä.

Minua harmitti, että joku tanskalainen ns. pakolainen tuli tänne sanomaan, että hän puolustaa suomalaista veljeskansaansa ja samaan hengenvetoon puhuu jostakin taistelusta Neuvostoliiton sisällä. Kaiken lisäksi he järjestivät laittoman mielenosoituksen Neuvostoliiton lähetystön vieressä.

Muistan, kun rikollista mainetta saanut herra Roosna pakeni kotimaastaan. Muistaakseni neuvostoliittolaiset lähteet mainitsivat kyseessä olevan huliganismiin ja pikkurikoksiin taipuvaisen henkilön. Pohjolassa hänen pakonsa nähtiin poliittisena mielenosoituksena. Nyt hän ryösti Suomessa ja sanoi tarkoituksenaan olevan auttaa muita "pakolaisia".

Nyt nämä pakolaiset, jotka pääosin ovat toisen ja kolmannen polven amerikkalaisia, sanoivat tulevansa tukemaan suomalaisia. Olisi ollut parempi, että olisivat jääneet tulematta.

Aivan oma lukuunsa on se, että parituhatta helsinkiläistä antoi tukensa provokaatiolle osallistumalla mielenosoituskokoukseen."

Matti Vanhanen: Baltic Star. Suomenmaa tiistaina 30.07.1985.

"Arkistojen aarteena tarjoamme seuraavan Matti Vanhasen mielipidekirjoituksen lähes parin vuosikymmenen takaa. Artikkeli on edelleenkin ajankohtainen yrittäessämme ymmärtää Vanhasen ajattelutapaa.

Huomatkaa erityisesti kuinka Vanhanen käyttää edelleen samoja keinoja kuin parikymmentä vuotta sitten. Artikkelissa Vanhanen tukee Baltian maiden miehitystä leimaamalla miehityksen vastustajat provokaattoreiksi ja marginaali-ilmiöksi - aivan samoin kuin yhä jatkuvan Suomen alueiden miehityksen vastustajat leimataan vielä nykyäänkin." Matti Vanhanen - jälkisuomettunut kummitus sivustossa www.kavkaz.fi.

Lähteenä www.kavkaz.fi.

Moskovan keskushallinnon Neuvostoliiton Ryssän kansanmurhien sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys

Yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1998
Huk, historioitsija aluepalauttaja eduskuntaehdokas Suuremman Suomen merkeissä eduskuntavaaleissa 2023


------------

OccupiedTerritoriesbackToFinlandUkraine SeppoLehto

10.3K Tweets
See new Tweets
OccupiedTerritoriesbackToFinlandUkraine SeppoLehto
@mielenosoitus
Moskovan keskushallinnon Neuvostoliiton Ryssän kansanmurhien sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys #occupiedTerritories #eduskuntavaaliehdokas
---------
----------------------


-----------------------------------

Saturday, March 19, 2022

Oikaisu Lauri Nurmi Ilta-Lehti. Väitätte, että "Suomi omin voimin ponnisti itsenäisyyteen". Unohditte Saksan merkittävän osuuden jääkäriliikkeenä, aseapuna ja Saksan maihinnousun vapaussodassa 1918

Jääkärit Verner Gustafsson myöhemmin kenraali + Kosti Sundberg reserviupseerikoulun 1 johtaja ylittävät piikkilankaestettä ns. Pfadfinder-kurssilla keväällä 1915 Saksassa.jpg


Oikaisu Lauri Nurmi Ilta-Lehti.kun unohditte Saksan avun itsenäistymisessämme 19.3.2022 
"Näkökulma: Putin alkoi virittää Suomelle vaarallista ansaa Kultarannassa kesällä 2016"

Väitätte, että "Suomi omin voimin ponnisti itsenäisyyteen". Unohditte Saksan merkittävän osuuden jääkäriliikkeenä, aseapuna ja Saksan maihinnousun vapaussodassa 1918

Teiltä on jäänyt joko historian perusopinnot suorittamatta oma-aloitteisesti tai ette ole viitsinyt paneutua itsenäistymisemme edellytyksiin? Tai häpeilette kuin neuvostosuomessa ryssäläisesti Saksan merkitystä historiassamme muunakin kuin ABC-kirjana, Hansakaupassa, etc.

Laiskottaa laitan oheen linkkejä + tekstiä:

Saksa koulutti suomalaisista vapaaehtoisista Jääkäripataljoona 27:n. Se oli erittäin merkittävä apu Suomelle tulevaa Suomen ja Venäjän välillä käytyä Vapaussotaa varten. Näistä jääkäreistä Suomi sai hyviä kouluttajia ja johtajia armeijaansa.

”Vuonna 1916 oli jääkäriliike kasvanut laajaksi kansanliikkeeksi, jolla oli tuhansia kannattajia kaikkialla maassa pohjoisten ja itäisten saloseutujen mökkejä myöten. Ja saman vuoden lopussa seisoi Saksassa lähes kahteentuhanteen teräshahmoiseen mieheen nouseva, kaikkia Suomen yhteiskuntakerroksia edustava, uljas jääkärien joukko, Jääkäripataljoona 27, valmiina ajan tullen johtamaan kansaansa idän valtaa vastaan.”[i]

Saksa lähetti lisäksi merkittävän määrän aseita (lähinnä venäläisiä sotasaalisaseita) Suomelle - sekin oli Vapaussodan alkuvaiheessa merkittävä apu - jatkossahan Suomi sitten otti Venäjältä sotasaaliiksi valtavan määrän erilaista aseistusta, joten myöhemmin se Saksan antama aseapu hukkui sotasaaliin alle melko merkityksettömäksi.

”Suojeluskuntia perustettiin näistä syistä yhä rivakammin joka puolelle maata mutta varsinkin Pohjanmaalle ja Karjalaan. Niiden aseistus oli hyvin heikko, kunnes Saksasta saatiin lokakuun lopussa 6 500 kivääriä ja 30 konekivääriä sekä myöhemmin vähän lisää.”[ii]

”Saksa ryhtyi sotatoimiin Itämerellä pohjoista kohden ja aloitti 5.3.1918 Ahvenanmaan tukikohdan perustamisen. Kohta tämän jälkeen lähetettiin Suomeen kreivi von der Goltzin johtama apuretkikunta.”

Saksalainen kenraali Rudiger von der Goltzin johtama vajaa kevyt divisioona, jota kutsuttiin Itämeren divisioonaksi, nousi maihin Hankoon 3-5.4.1918 ja eversti von Brandensteinin kevyt prikaati Loviisaan.

Kenraali von Goltzin divisioonan taisteluvahvuus oli 7 000 miestä ja 18 tykkiä.
Eversti von Brandensteinin prikaatissa oli noin 2 000 miestä ja 8 tykkiä.

Kenraaliluutnantti Reino Arimon tutkimuksessa on kerrottu joukoista ja niiden toiminnasta yksityiskohtaisesti. Tarkat kokoonpanot ja vahvuudet.


Jääkärien perinneyhdistyksen oma sivusto 
suomettuneesti peittelee Saksan osuutta koulutukseensa ja aseistukseensa. Tämä on valitettavaa ryssäläistä toimintaa jääkäriliikkeen historiikissa.

Annetaan Saksan avun unohtamisasiassa palautetta ko verkkosivun suomettuneille / ryssäläisille ylläpitäjille:

Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry.
Döbelninkatu 2, 4.krs
00260 Helsinki
puhelin: 050 377 8845
s-posti: kanslia@jp27.fi

Ilman Saksan kouluttamia jääkäreitä "Jääkäriliikettä" ei olisi ollut maihinnousua jääkärien eli valkoisen armeijan toimia, sekä ilman Tampereen kevättalven taistelujen jälkeistä Saksan armeijan maihinnousua, olisi maamme vapaussota saattanut jäädä pitkäaikaiseksi pyristelyksi irti Ryssän imperialismin alta.

Jopa ylen sivuilla asia on kerrankin kiteytetty oikein:

Jääkäriliikkeen syntyä juhlitaan näyttävästi Saksassa

Hohenlockstedtissa Suomen liput liehuvat ja kahvilassa myydään hapanleipää, kaurakeksejä ja Berliinin munkkeja Suomen lippu -kuorrutuksella.
  
https://yle.fi/uutiset/3-7836416 Päivitetty 1.3.2015 14:40
"Jääkäriliike ratkaiseva Suomen itsenäisyydelle"
Professori Kari Hokkanen pitää jääkäriliikkeen perustamista aivan ratkaisevana asiana Suomen itsenäisyyden kannalta.

– Täällä koulutettiin ne jääkärit, vajaa 2 000 miestä, jotka muodostivat valkoisen armeijan rungon, Hokkanen sanoo.


Seppo Lehto historioitsija Huk

Punikkiyliopistossa suoritettu historian opintoja syventäviin, maisterin arvolla taasen ei demlajuristien rikosuhri mitään tee. Viite: https://Tuomionpurku.blogspot.com


---------------------------------------
Oikeus ja kohtuus olisi Suomen osalta saada korvauksia miehittäjä-Ryssältä alueryöstöistään ja hyökkäyssodistaan alueliitoksin Kuola, historiallinen Itä-Karjala ja maayhteys Inkerin kautta Eestiin:

Vapaussotien aika Suomessa miehittäjä-Ryssää vastaan edelleen ajankohtaista
---------------------------------Sunday, June 23, 2019

Moskovan oblastin eli miehittäjä-Ryssän eli Ru-sotatoimista ja miehityksistä: Facebookissa esiintyy näitä Jorma Maalahti ja Kaija Irmeli Olin-Arvola tapaisia historiamme vääristäjiä ja stalinismin / putinismin aisankannattajia

Moskovan oblastin eli miehittäjä-Ryssän eli Ru-sotatoimista ja miehityksistä: Facebookissa esiintyy näitä Jorma Maalahti ja Kaija Irmeli Olin-Arvola tapaisia historiamme vääristäjiä ja stalinismin / putinismin aisankannattajia 

Hallituksen ohjelmiin on kirjattu vieraslajien torjunta. Muistakaa: Miehittäjä-Ryssän joukot ovat haitallisia vieraslajeja alueillamme, mitkä näkyvät miehitettyinä alueina punaisella itsenäisen Suomen karttakuvassa alla:

Desanttitoimintana moskova hoiti toimet Suomeakin vastaan aluksi: SKP 1918 perustettiin Moskovassa, samoin toimin on jatkanut toimintaansa muuallakin. Ensin desantttijoukot sisään ja sitten vastoin sodankäynnin sääntöjä tunnuksettomilla sotilailla, joita joskus on kirjattu "partisaaneiksi" kuten raiskaavia ja lapsiakin murhanneita "neuvostopartisaaneja", jotka pääsivät kuin koira veräjästä, kun tarja kgb-halonen 2003 katkaisi KRP:n tutkinnan asiasta. 

 Ohessa alimmaisena vinofontilla näyte näiden stalinistien valheprobagandasta joihin kuuluu mm absurdi väite Suomen sotasyyllisyyksistä, kun ainoa hyökkäyskalustomme oli käytännössä suomenhevonen ;) 

Ko väitteille on jopa ryssäläiset tutkijat nauraneet, sillä heidänkin näkökulmastaan kyseessä oli "rajakahakka", mikä meni pieleen. 

Allaolevasta kirjoituksesta käy ilmi ko kirjoittajien sivistymättömyys monella saralla historian ja kulttuurin saralla. Unohtavat että Saksasta se kirjapainotaito, luku- ja kirjoitustaita Acrigolan tuomana tänne tuotiin, Saksasta vapaussoturit, jotka jääkäreinä Suomen itsenäiseksi loivat, Saksa on ollut ja on edelleen euroopan sivistyksen kehto vaikka erilaiset stalinistiset mädättäjät sitä ovat pahoin pilanneet sovjet-miehityksenä, alueriistoin ja matu-, sekä islaminvaasioina.

Näyte näiden stalinistiputinistien suolentuotoksista: Kaija Irmeli Olin-Arvola 14 May 2019 :
Seinältä Jorma Maalahti: "Suomi valmisteli valloitussotaa natsi-Saksan kanssa heti kun Hitler valtaan pääsi. Tarkoitus oli liittää Suo- meen pohjois-Norja osa Ruotsia ja NLää Uralille. Ja A.Hitler lupasi Belgian Kongon siirtomaaksi palk- kiona avusta Toisen Maa- ilmansodan valmisteluissa. Tämä on sitä faktaa josta Suomessa ei julkisesti keh- data puhua eikä kirjoja jul- kaista. Suomen "armeijalla" oli marssiopas Itäkarjalaan jo monta vuotta ennen Talvi-sotaa. Ja Väinö Auer kirjoitti kirjan Finlands Lebensraum myös monta vuotta ennen Talvisotaa. Miksiköhän saksaksi. Jotta Hitler ymmärtää kumppanin tarpeet ja halut. Siinä oli mainittu myös nuo em. alueet." "Jukka Tuominen se oli usko- mattoman törkeää kun Suo- mi luovutti siviilejä ja sota- vankeja Einsatzgruppe Fin- landille tapettavaksi Stalagg 309lle Sallaan ja 322 Elvene- siin Norjaan. Ja ylläpiti keski- tysleirejä. Ja kun valloitusso- ta meni pieleen niin ryhdyttiin vääristelemään historiaa. Mene Bundes Archiv Kob- lenz Rheinland-Pfaltz Sak-sa. Sieltä löytyy Suomen kannalta kiusallisia doku-mentteja joista täällä halu- taan vaieta 

 ------
Alla hieman taustaa siitä kuinka imperialistinen Ryssä on pala palalta ryöstänyt naapurikansoja ja niiden alueita vuosisadasta toiseen:Ajan Suunta päätoimittaja Seppo Lehto
Https://Ajan-Suunta.blogspot.com lisää kirjoituksia
--------
Vapaussoturien ja vapaussotien aika ei unhoon jää vaan vaatii edelleen toimintaa stalinistististen toimien mitätöimiseksi mm aluepalautuksina Suomelle miehittäjä-Ryssältä.https://vapaussotien-aika.blogspot.com/
-----------

Tuesday, November 6, 2018

Tamperelainen historioitsija Seppo Lehto on aidosti kansallismielinen Suur-Suomen luoja. Ryssälle on sallittu Suur-Rossija jopa toisten alueilla


Tamperelainen historioitsija Seppo Lehto on aidosti kansallismielinen Suur-Suomen luoja. Ryssälle on sallittu Suur-Rossija jopa toisten alueilla. Suomelle riittäisi kansalliset Suomen alueet Kuolan niemimaata ja Inkeriä myöden ;) korvauksena miehitettyjen alueidemme riistosta ja viime sodista https://eduskuntavaaliehdokas-Pirkanmaa.blogspot.com  
-- Stalinille, Leninille / stalinisteille / leninisteille / suurvenäläisille ei muuta kuin paskainen torttu naamalleen sotarikoksistaa alueryöstöistään

 Seppo Lehto eduskuntaan tuellanne. Kiitos etukäteen tuestanne!

Hakkaa päälle Suomen poika! Hakkapeliittain päivänä 6.11.2018 Suomi suureksi!


Friday, February 16, 2018

Ylipopulaatioiden romahdus kullakin omilla alueillaan on parasta ihmisläheisyyttä mitä oikea vihreä aate edustaa. On totaalista ihmis- ja luontovihaa suosia matuinvaasioita, miinakenttien kylväminen rajoille on todellista rauhanaatetta

Ylipopulaatioiden romahdus kullakin omilla alueillaan on parasta ihmisläheisyyttä mitä oikea vihreä aate edustaa. On totaalista ihmis- ja luontovihaa suosia matuinvaasioita, miinakenttien kylväminen rajoille on todellista rauhanaatetta ja lähimmäisen rakkautta näin toimien ok ;) 

Seppo Lehto: On uusien vapaussotien aika, nouskaa toimimaan ja taistoon puolesta isänmaan ja kansakuntiemme!

-----------------------------
Vapaussotien aika on tullut uudestaan, puolustakaa isänmaatanne, ennenkuin se on myöhäistä!
https://vapaussotien-aika.blogspot.fi
------------------

Wednesday, December 30, 2015

Seppo Lehto valistaa maahanmuuton vaaroista: Somalien invaasiosta alueillemme ei voi pitää, eikä pidäkään. Sama juttu kuin Ryssän aluemiehityksemme. Somalirasisteille jotka ruikuttavat rasismia rahoillamme voimme vastata: Ainoat rasistit ovat kaltaisiasi vierasperäisiä maahantunkeutujia joilla monilla tulee ilkeitä tuliaisia mukanaan http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioohjeet/Tuberkuloosiohjeet/Toimintaohje_maahanmuuttajien_parissa_ty(51700)


Tamperelainen maahanmuuton ja islamin vastustaja Seppo Lehto valistaa maahanmuuton vaaroista: Somalien invaasiosta alueillemme ei voi pitää, eikä pidäkään. Sama juttu kuin Ryssän aluemiehityksemme. Somalirasisteille jotka ruikuttavat rasismia rahoillamme voimme vastata: Ainoat rasistit ovat kaltaisiasi vierasperäisiä maahantunkeutujia joilla monilla tulee ilkeitä tuliaisia mukanaan

Katso valistava Taysin linkki tuberkuloosista
http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioohjeet/Tuberkuloosiohjeet/Toimintaohje_maahanmuuttajien_parissa_ty(51700) 

http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioohjeet/Tuberkuloosiohjeet/Toimintaohje_maahanmuuttajien_parissa_ty(51700)


http://vapaussotien-aika.blogspot.fi/

Thursday, September 24, 2015

Seppo Lehto Vapaussoturi: Mustan munan tieltä valkoiseen munaan tyytykää On aika kutsua "auran ja sahan varresta" miehet liikekannallepanoon. Rajaton maahanmuutto ja islamisaatio vaarantavat kaiken tuntemamme olemassaolon

Seppo Lehto Vapaussoturi: Mustan munan tieltä valkoiseen munaan tyytykää: On aika kutsua "auran ja sahan varresta" miehet liikekannallepanoon. Rajaton maahanmuutto ja islamisaatio vaarantavat kaiken tuntemamme olemassaolon

Muistakaa valkoisen Suomen Euroopan tilanne: Valkoisen munansaannin jatkuvuus on taattava:


------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------
http://vapaussotien-aika.blogspot.fi/
----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, April 24, 2014

Europarlamenttivaalit 2014 ylivoimainen eurovaaliehdokas yli kaikkien. Muistakaa äänestää Jussi Halla-ahoa 84: Mokutusta ja islamisaatiota vastaan


Nyt on suomalaisuuden vastaiskun paikka: Loppu Euroopan islamisoittamiselle = Stop islamisation in European Union


Nyt on suomalaisuuden vastaiskun paikka: Loppu Euroopan islamisoittamiselle = Stop islamisation in European Union

Europarlamenttivaalit 2014 ylivoimainen eurovaaliehdokas yli kaikkien. Muistakaa äänestää Jussi Halla-ahoa 84: Mokutusta ja islamisaatiota vastaan

Eurovaaliehdokas 84 Jussi Halla-aho = Nyt suitsutetaan tekojen, ei vain puheiden mukaan: Ruki wehr - Baby hands up! Tiputanssin mukaan http://jussi-halla-aho-europarlamenttiin.blogspot.com lukekaa ja toimikaa oikein


Suosittelijana vapaussoturien muiston vaalija sananvapausrikollisten uhri Seppo Lehto Tampere silvottu tynkä-Suomi

--------------------------------------------------------------
Vapaussotien aika = Puolustakaamme suomalaisia kristillisiä arvoja islamisaatiota vastaan
-------------------------------------------------------------------

Sunday, October 13, 2013

Eero Heinäluoma häpäisee eduskunnan arvovallan ja poliittisen päätöksenteon luotettavuuden olemattomalla yleissivistyksellään ja puhtaalla kommunistiprobagandalla mm nimittelemällä Seppo Lehto natsiksi ja höpisemällä "6 miljoonasta"


Puna-armeijan trolli "demari" Eero Heinäluoma häpäisee eduskunnan arvovallan
ja poliittisen päätöksenteon luotettavuuden olemattomalla yleissivistyksellään ja puhtaalla kommunistiprobagandalla mm nimittelemällä Seppo Lehto natsiksi ja höpisemällä "6 miljoonasta"


Tuntuu unohtuvan eero heinäluoman valheissa = punatrollauksessa monet isommat asiat, kuin muutaman juutalaisen kohtalo. Pelkästään suomensukuisia inkeriläisiä luovutettiin Neuvostoliittoon silvotusta tynkä-Suomesta suoraan surman ja vainojen suuhun n. 50 000 - 60 0000 maastamme turvaa hakenutta inkeriläistä. 

Monet saivat niskalaukauksen heti miehitysrajan ylityksen jälkeen ja tuhannet sijoitettiin ihmisarvoa loukkaamattomiin paikkoihin tai keskitysleireihin / gulageihin.

Juutalaisten tuhonta oli vain yksi episodi n. 1.5-2.3 miljoonaa, mikä huomattavasti vähempi kuin saksalaisiin kohdistettu joukkotuhonta liittotuneiden sotarikollisin toimin.

Saksalaisia karkoitettiin n. 12.5-13 miljoonaa jo rauhan tultua liki tuhatvuotisilta alueiltaan, sekä n. 3 miljoonaa saksalaissiviiliä surmattiin mm. puna-armeijan raiskausten, pahoinpitelyjen ymv:ien toimien jälkeenTätä miestä http://www.youtube.com/watch?v=WWPn8TbJWBU  kommunistisia valheitaan levittävät mm. eero heinäluoma, stalinisti yrjö rautio, saska saarikoski, ruben stiller pelkäävät kuin "ruttoa" ;) 

Seppo Lehto armotonta heilausta / morottelua kansakuntamme tervehdyttämiseksi

http://tamperelainen-nettiaktivisti.blogspot.com

Kakkikaamme näiden keskuudessamme olevien elävien punatrollien valheellisiin suihin, kuten voimme tehdä neuvostomuistomerkkien hautausmaalla leninille ja stalinille:--------------------------------------------

Suosittelen eero heinäluomalle käyntiä sankarihaudoillamme ja muistamaan kuka, mitä ja keille http://maahanmuuttorealisti.blogspot.fi/

-------------------------
http://vapaussotien-aika.blogspot.fi/
-------------------------------------------------------------


Tuesday, September 6, 2011

Friday, May 21, 2010

Suomessa uusien ristiretkien aika islamisaatiota ja xenofiilimafian näytösoikeudenkäyntejä sekä mielivaltaisia tulkintoja vastaan vai antaudummeko?

Suomessa uusien ristiretkien aika islamisaatiota ja xenofiilimafian näytösoikeudenkäyntejä sekä mielivaltaisia tulkintoja vastaan vai antaudummeko kädet nostaen vai kuin koirat selällemme heittäytyen? Ohessa kysymyksiä oikeusvaltion rappiota koskien http://tuomionpurku.blogspot.com blogissa:

keskiviikkona 5. toukokuuta 2010

Buddhalaistet vainotutkin ymmärtävät Seppo Lehtoa. Koska oma kansa, oikeuslaitos ja kirkko?

Buddhalaistet vainotutkin ymmärtävät Seppo Lehtoa. Koska oma kansa, oikeuslaitos ja kirkko? http://myanmartruthers.blogspot.com/2010/05/seppo-lehto-draws-muhammad-caricature.html Koko maailma piirtää Muhammedin 20.5.2010 päivä lähestyy. Osallistukaa reippaasti ilmaisu- ja sananvapauden puolustamiseen. Päämääränä kumota se ne lait mitkä eivät nauti yleistä arvostusta ei edes EU:ssa ja Euroopan unionin lakimiesten ajatuksissa! http://blasphemy.ie/2009/05/30/european-lawyers-oppose-blasphemy-laws/ Odotamme Tampereen poliisijohdon, käräjäoikeuden tuomarien, syyttäjien, Turun hovioikeuden, Korkeimman oikeuden ja valtionsyyttäjäviraston edustajien sekä Hämeenanttila pellen osallistuvan myös ko. maailmanlaajuiseen islamistien vastaiseen vittuiluun. Vai eikö riitä rahkeet kuin suomalaisten syyllistämiseen saatanan luteemme? Ennakkoasenteenne on tiedossa: Potki suomalaista, suosi piip-tahoja: http://esitutkintapoytakirja.blogspot.com Ryssäläisen KGB-taustaisen demlamafian ja demlajuristien oikeusmurhan olkinukke Muhammed caricaturist = Muhammed pilakuvien tekijä Seppo Lehto 2 vuotta 4 kk ehdotonta vankeutta islamisteille piruilusta ja kommaritaustaisille vittuilusta + paljosta muusta mikä on laitettu nimiini että saadaan pois netistä ------------------------------------------------------ Rakkaat suomalaiset oikeusmurhaltani silmänsä sulkeneet vierauden ja toiseuden palvojat: Sananvapausrikollinen vai syytön kysymyksiä on syytä esittää: http://sananvapausrikollinen-vai-syyton.blogspot.com/ Vaatikaamme tätä tuomionpurkua, mikäli sielumme on vapaa ryssäläisyydestä ja leninismistalinismista, sekä kansandemokraattisesta stasihapatuksesta ja islamistien nurinkurisesta palvonnasta ja mielistelystä: http://tuomionpurku.blogspot.com/ Seppo Lehto vapausoturi näiden aikain

Kuuluisia jumalanpilkkatuomioita Suomessa

Uskonrauhan rikkominen - Mitä helvettiä se on?

------------------------------------------------------------------ http://vapaussotien-aika.blogspot.com/ --------------------------------------